YES ruokintaklinikka

Yksilöllinen ruokinnan suunnittelu varmistaa lemmikkisi hyvinvoinnin

Helsingin Yliopistollisen eläinsairaalan ruokintaklinikka

Ruokintaklinikka tarjoaa koiranomistajille ja eläinlääkäreille eläinravitsemuksen asiantuntijaosaamista. Eläinlääkärin tekemän sairausdiagnoosiin liittyvän ravitsemuksellisen syyn selvittäminen ja sitä seuraavan laskennallisen ruokintasuunnitelman ja ohjeiden laatiminen vaatii tyypillisesti muutaman päivän tutkimustyötä, johon eläinlääkärillä ei ole vastaanottoajan puitteissa resursseja. Pääosa ruokinnan suunnitteluun kuluvasta työstä tapahtuukin asiakkaan klinikkakäynnin jälkeen. Huolellinen perehtyminen eläimen ruokintaongelmaan ja asiakkaan neuvonta nopeuttavat eläimen paranemista, edistävät sen hyvinvointia, vähentävät turhia lääkekuureja ja hoitokustannuksia.

Millaisiin ongelmiin ruokintaklinikan asiantuntijat tarjoavat apua?

Eläinravitsemuksen asiantuntija antaa ravitsemusneuvontaa, selvittää ongelman taustalla mahdollisesti olevia ruokintaperäisiä syitä, suunnittelee koirille yksilöllisiä ruokavalioita ja seuraa niiden toteutusta. Helsingin yliopiston eläinsairaalan ruokintaklinikan asiantuntijoiden työhön kuuluvat lisäksi eri sairauksien vaatimien ravitsemushoitojen suunnittelu.

Tarvitaanko eläinlääkärin lähete?

YES ruokintaklinikan asiantuntijat toimivat eläinlääkäri-agronomi työparina sekä vastaanotolla että varsinaisessa laskennallisessa ruokinnan suunnittelussa. Ruokintaklinikalle tullaan pääsääntöisesti eläinlääkärin lähetteellä, minkä vuoksi myös eläimen oma hoitava eläinlääkäri voi osallistua hoidon toteutukseen ja seurantaan. Terveen koiran tai lievistä ruokintaongelmista kärsivän koiran kohdalla ajan voi varata suoraan YES:n ajanvarauksesta.

Klinikkapäivät 2021

Työskentelemme covid-19
pandemian aikana
etäyhteyden kautta.

Mitä pitää tehdä ennen neuvontakäyntiä?

Koiran ruokavaliota seurataan ruokapäiväkirjan avulla 3 päivän ajan ennen neuvontakäyntiä. Kaikki koiralle annetut ruuat kirjoitetaan ruokapäiväkirjaan. Ruuan tai raaka-aineen määrä punnitaan tarkasti ja ilmoitetaan grammoina.  Laskennallisessa ruokinnan suunnittelussa ei käytetä tilavuusmittoja. Lisäksi tarvitaan tietoja koiran pidemmän aikavälin ruokintahistoriasta. Niistä on hyötyä ruokintaongelman ratkomisessa ja ruokinnan suunnittelussa erityisesti allergiatapauksissa.

Eläinlääkärin lähete, hoito- ja ruokintahistoria sekä ruokapäiväkirja toimitetaan 3 päivää ennen neuvontakäyntiä Riitta Kempen osoitteeseen: koirakonttori @ gmail.com.   

Ruokintaklinikan yhteydessä kerätään tutkimustietoa koirien ruokinnasta. Ennen ensimmäistä neuvontakäyntiä omistaja voi halutessaan täyttää myös DOGRISK-tutkimuksen ruokintakyselyn osoitteessa: www.ruokintakysely.fi.

Kuinka varaan neuvontakäynnille ajan?

Voitte varata neuvontakäynnin ajan YES:n pieneläinsairaalan ajanvarauksen numerosta: 02941 57201. Otamme vastaan asiakkaita kaikkialta Suomesta. Kliininen ruokintasuunnitelma maksaa 260 euroa.  

Mitä neuvontakäynnillä tapahtuu?

Neuvontakäyntiin varataan aikaa 1h. Omistaja tuo  koiran vastaanotolle, jossa se punnitaan ja sen lihavuuskunto arvioidaan. Neuvontakäynnin aikana selvitämme ruokintaongelman taustoja ja käymme läpi asiakkaan elämäntilanteeseen sopivia hoito- ja ruokintavaihtoehtoja. Koiran pitkän aikavälin ruokintahistoria käydään tarkasti läpi, joten siihen on hyvä varautua etukäteen muistiinpanoin.

Mitä tapahtuu neuvontakäynnin jälkeen?
Ruokintaongelman syyn selvittäminen ja sitä seuraavan laskennallisen ruokintasuunnitelman ja ohjeiden laatiminen vaatii aikaa. Pääosa ruokinnan suunnitteluun kuluvasta työstä tapahtuu asiakkaan klinikkakäynnin jälkeen.

Hoito-ohjelmat ovat erilaisia. Niiden kestoon vaikuttavat omistajan sitoutuminen ja ongelman vakavuus. Omistaja pystyy yleensä seuraamaan ohjeita itsenäisesti ja yksi neuvontakäynti riittää. Ohjausta ja neuvontaa jatketaan käynnin jälkeen etänä yhteisellä työalustalla, sähköpostilla ja/tai puhelimitse. Mikäli asiakas tarvitsee pidempiaikaista intensiiviohjausta, uusintakäynti klinikalle sovitaan 1-2 kk:n päähän.

Ruokintaklinikan asiantuntijat
Klinikkatiimin asiantuntemukseen sisältyvät kotieläinten ravitsemustieteen keskeiset osa-alueet: ravitsemusfysiologia ja aineenvaihdunta, ravinnontarve, rehujen ja raaka-aineiden tuntemus, koostumus ja soveltuvuus eri kotieläinlajeille, rehuteknologia, ravinnon vaikutus eläimen hyvinvointiin ja terveyteen, eläingenetiikka sekä laskennallinen ruokinnan suunnittelu.

Riitta Kempe, MMT, agronomi, ruokintaklinikan tiiminvetäjä
Johanna Anturaniemi,
MMT, agronomi, eläinlääketieteen yo
Anna Hielm-Björkman, ELT, Dosentti, CVA

Softa

 Diet Check Munich© on koirien ja kissojen ruokavalioiden suunnitteluun ja laskentaan tehty ohjelmisto. Ohjelmaan päivitetään säännöllisesti uudet ruokintanormit ja rehutiedot, jotka vaikuttavat suunnitteluun.

Ruokavaliot eri elämänvaiheisiin

Aikuiselle
Pennulle
Tiineelle nartulle
Imettävälle nartulle
Munuaisten vajaatoimintaan
Sydämen vajaatoimintaan
Ikääntyvälle lemmikille
Virtsakivivaivoihin
Diabeteksen hallintaan

Muut ominaisuudet

Kasvukäyrät
Histogrammit ravintoaineiden saannista
Reseptien tulostus omistajalle
Kattava rehutaulukko
Säännölliset rehutaulukkopäivitykset
Asiakastietojen hallintotoiminnot
Kielivalinnat (Englanti / Saksa)