Ruokintaklinikan asiantuntijat

Tiimin asiantuntemukseen sisältyvät kotieläinten ravitsemustieteen keskeiset osa-alueet: ravitsemusfysiologia ja aineenvaihdunta, ravinnontarve, rehujen ja raaka-aineiden tuntemus, koostumus ja soveltuvuus eri kotieläinlajeille, rehuteknologia, ravinnon vaikutus eläimen hyvinvointiin ja terveyteen sekä laskennallinen ruokinnan suunnittelu.

Riitta Kempe

Riitta Kempe

MMT, agronomi

Ruokintaklinikan vetäjänä toimii Riitta Kempe. Riitta on suorittanut kotieläinten ravitsemus- ja jalostustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon Helsingin yliopistossa 1997. Ura alkoi 1996 MTT:llä koiratutkimuksessa, jossa kehitettiin työkoirille kotimaisia kuivaruokia. Tuolloin Riitta tutustui ensi kertaa valjakkokoiriin. Valjakkoajo vei heti mennessään, sillä siinä yhdistyivät kolme tärkeää elementtiä: urheilu, koirat ja luonnossa liikkuminen. Koiratutkimuksesta Riitta siirtyi eläinjalostuksen ja turkiseläintutkimuksen puolelle. Väitöskirjatyössään (2018) hän selvitti sinikettujen erilaisten vikojen ja sairauksien perinnöllistä taustaa tavoitteenaan parantaa turkiseläinten terveysominaisuuksia.

 

Kaksinkertainen valjakkoajon MM-mitalisti tekee kahta työtä voidakseen urheilla kansainvälisellä tasolla. Tutkijan työ LUKE:ssa on ykköstyö ja ”koirakonttoristin” homma sivutoimi. Riitta on kysytty luennoitsija, ja hän luennoi koirien ravitsemuksesta ja valmennuksesta muun muassa kotieläin- ja eläinlääketieteen opiskelijoille. Riitta on ProAgrian kustantaman Koiran ruokinta ja hoito -kirjan pääkirjoittaja. Tutkijankoulutus yhdistettynä valjakkourheilun huippuosaamiseen on hyödyttänyt myös lemmikkisektorin tuotekehitystä. Vuosien varrella hän on ollut asiantuntijana useissa kotimaisissa yrityksissä, jotka ovat kehitelleet urheilukoirien rehuja ja lisäravintoaineita. Lähde: Haavisto, P. 2015. Tutkija mitalijahdissa. LEIA 1/2015:34.

Johanna Anturaniemi

Johanna Anturaniemi

MMT, agronomi, eläinlääketieteen yo

Johanna on valmistunut maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi vuonna 2010 pääaineenaan kotieläinjalostus ja väitellyt tohtoriksi 2018. Väitöskirjassaan hän tutkii ruokavalion ja perintötekijöiden yhteisvaikutuksia aineenvaihduntaan ja geenitoimintaan atooppisilla staffordshirenbullterriereillä. Väitöskirjatutkimukseen sisältyi noin puolen vuoden pituinen kliininen ruokintakoe lemmikkikoirilla, minkä lisäksi Johanna on ollut jo aiemmin mukana kahdessa koirien nivelrikkoa
tutkivassa kliinisessä tutkimuksessa.

Koirien terveys ja erityisesti siihen vaikuttavat jalostukselliset ja ravitsemukselliset asiat ovat lähellä Johannan sydäntä. Väitöskirja-aiheen valintaan vaikutti suuresti hänen jo edesmennyt pahasti atooppinen ja allerginen staffordshirenbullterrierinsä Elvis, jonka 10-vuotisen elämän aikana ravinnon merkitys koiran hyvinvoinnille tuli erittäin tutuksi Johannalle. Hänen tohtoriopintonsa sisältävät laajasti kaikkea genetiikasta ravitsemustieteisiin ja fysiologiasta metabolomiikkaan, sillä voidakseen tutkia yksilön ja sen ympäristön keskinäisen vuoropuhelun vaikutusta sairauksiin, tulee elimistön toiminta ja sen erilaiset aineenvaihduntareitit tuntea läpikotaisin. Tällä hetkellä Johanna opiskelee eläinlääkäriksi.

 

 

Anna Hielm-Björkman

ELT, Dosentti, CVA

Anna tekee tutkimusta koirien sairauksien ja ruokinnan välisestä suhteesta. Ruokintaklinikan koirille voidaan määrittää eri ravintoaineiden pitoisuuksia ja verrata normaaliarvoihin. Monien ravintoaineiden kohdalla kuitenkin puuttuu normaaliarvoja, jolloin voimme omistajan suostumuksella ottaa veri-, virtsa-, karva- ja ulostenäytteitä ja niistä luoda terveiden ja sairaiden koirien viitearvoja uusille ravintoaineille. Together we can!